Grytsbergs Säteri

Grytsberg Säteri är naturskönt beläget i Gryts socken, Gnesta kommun, tre kilometer nordväst om fd stationssamhället Stjärnhov, intill Gryts kyrka – med anor från 1100-talet.

Grytsbergs Säteri är inget hotell, det är inget slott eller herrgård –
det är en unik plats som erbjuder fantastiska möjligheter att skapa minnesvärda upplevelser med närhet till varandra och med avskildhet från omvärlden. En välkomnande plats som genomsyras av bykänsla och ambitionen att bevara en levande bygd. Vår uppgift är att skapa en plats för de mest betydelsefulla mötena i samklang med omgivningen. Vi hjälper till med bröllop, fest, konferens, måltider, catering eller andra arrangemang som du vill minnas under lång tid framöver.

Här möts  du av ett litet och prestigelöst team som brinner för att skapa upplevelser i en naturskön miljö. Vi har den erfarenhet och lyhördhet som krävs för att du som gäst ska få hjälp med att skapa ett minnesvärt besök enligt dina förväntningar, och samtidigt inspireras till nya tankar och idéer. 

Våra faciliteter andas tidlös kvalitet, känslan av att någon varsamt förvaltar det som funnits och ska finnas under lång tid. Samtliga hus är renoverade de senaste åren och det finns nu plats för ca 100 övernattande gäster och 120 sittande gäster, med genomgående hög standard på boende, gemensamma utrymmen och kök.  

Hos oss är vällagad mat av högkvalitativa råvaror en central del av upplevelsen. Vi har långsiktiga samarbeten med bygdens lokala matproducenter och utvecklar ständigt vårt hållbarhetstänk. Vår nyfikenhet understryks av återkommande temamiddagar och andra sammankomster med maten i fokus.

 

Grytsberg reception

Säteriets historia

Gårdens historia går tillbaka till medeltiden, då den under 1400-talet tillhörde Vadstena kloster. Därefter har ägarlängden skiftat – flera av ägarna har haft tyskt ursprung. Under slutet av 1700-talet ägdes ett större antal gods i Södermanland av von Wahrendorff – bla Ånhammars Säteri, Stjärnhov. Genom testamente överläts Ånhammar 1861 till familjen von Stockenström. Grytsberg förblev arrendegård under Ånhammar fram till senare delen av 1900-talet.

1959 skiftades Ånhammar mellan syskonen von Stockenström Kerstin von Stockenström – gift med Olof Nordzell – tillskiftades Grytsberg. Kerstin avled 1962 och gårdens ägo övergick till sönerna Carl och Lars. 1984 blev Lars von Stockenström ensam ägare till Grytsbergs Säteri.

1986 genomgick huvudbyggnaden en totalrenovering för att om möjligt återställa huset till ett ursprungligt skick ”anno 1682”. Från östra sidan syns Gryts kyrka och prästgården. Granngårds i väst ligger fd internatskolan Solbacka Läroverk.

I augusti 2016 förvärvades Grytsberg Säteri av familjen Brandberg, som tog initiativ till en omfattande upprustning av alla lokaler.  

Grytsberg skog och mark är mycket viltrikt och omsluts av de fiskrika sjöarna Misteln, Övre & Nedre Gällringen, Malsnaren samt Kyrksjön. Omgivningen präglas av skogsmark, vackra hagmarker samt åkermark, som delvis upplåts till Grytsbergs Golfklubb och dess 18-hålsbana. 

Orangeriet på Grytsberg

Grytsberg Säteri AB
646 96 Stjärnhov
0158-80 90 50 
info@grytsberg.se

I samband med att du kontaktar oss lämnar du ifrån dig personuppgifter. Vi behandlar uppgifterna varsamt och lämnar inte uppgifter vidare utan ditt uttryckliga samtycke. Läs mer om vår integritetspolicy här: Integritetspolicy Grytsberg Säteri AB

Hållbara upplevelser på Grytsberg

Vi strävar kontinuerligt efter att minska vårt klimatavtryck. På festbyggnaden har vi installerat solceller som producerar ca 60 000 kWh per år och försörjer hela anläggningen med el när solen skiner som mest under sommaren. Även Kyrkbacken, med plats för 40 övernattande, har solceller som producerar 20 000 kWh per år, vilket täcker behovet med råge under sommartid. Vi jobbar kontinuerligt med att minska vår elförbrukning, bland annat genom att investera i värmepumpar, isolering, värmeåtervinning och automatisering. 

På vår parkering finns fyra laddstolpar för elbilar och på Kyrkbacken finns ytterligare två uttag. Laddstolparna är delvis finansierade via Klimatklivet –  Naturvårdsverkets satsning på gröna investeringar. Laddning betalas via appen EV Core på plats. 

Allt vatten som förbrukas på Grytsberg tas från Kyrksjön och renas i vårt reningverk innan det förbrukas, renas och återgår till naturen.

Vi källsorterar alla våra sopor.

Laddstolpar på Grytsberg

Pin It on Pinterest

Share This