Grytsberg Säteri AB
646 96 Stjärnhov
0725-50 1682
info@grytsberg.se

I samband med att du kontaktar oss lämnar du ifrån dig personuppgifter. Vi behandlar uppgifterna varsamt och lämnar inte uppgifter vidare utan ditt uttryckliga samtycke. Läs mer om vår integritetspolicy här: Integritetspolicy Grytsberg Säteri AB

Grytsbergs Säteri

Grytsberg Säteri är naturskönt beläget i Gryts socken, Gnesta kommun, 3 km nordväst om fd stationssamhället Stjärnhov, intill Gryts kyrka – med anor från 1100-talet. 

Gårdens historia går tillbaka till medeltiden, då den under 1400-talet tillhörde Vadstena kloster. Därefter har ägarlängden skiftat – fler av ägarna har haft tyskt ursprung. Under slutet av 1700-talet ägdes ett större antal gods i Södermanland av von Wahrendorff – bla Ånhammars Säteri, Stjärnhov. Genom testamente överläts Ånhammar 1861 till familjen von Stockenström. Grytsberg förblev arrendegård under Ånhammar fram till senare delen av 1900-talet.

1959 skiftades Ånhammar mellan syskonen von Stockenström Kerstin von Stockenström – gift med Olof Nordzell – tillskiftades Grytsberg. Kerstin avled 1962 och gårdens ägo övergick till sönerna Carl och Lars. 1984 blev Lars von Stockenström ensam ägare till Grytsbergs Säteri.

1986 genomgick huvudbyggnaden en totalrenovering för att om möjligt återställa huset till ett ursprungligt skick ”anno 1682”. Från östra sidan syns Gryts kyrka och prästgården. Granngårds i väst ligger fd internatskolan Solbacka Läroverk.

I augusti 2016 förvärvades Grytsberg Säteri av familjen Brandberg och anläggningen genomgår en omfattande upprustning under 2017 och 2018.

Säteriet omfattar 500 hektar, varav ca 320 hektar utgör produktiv skogsmark. Övrig mark består av vackra hagmarker samt åkermark, som delvis upplåts till Grytsbergs Golfklubb och dess 18-hålsbana. Läs mer om golfklubben här

Grytsberg skog och mark är mycket viltrikt och omsluts av de fiskrika sjöarna Misteln, Övre & Nedre Gällringen, Malsnaren samt Kyrksjön.

Pin It on Pinterest

Share This