Rapport från Grytsberg Säteri.
Sol och vindstilla över Kyrksjön